Gönen ,,Artemea

Artemea şehri şimdiki şehrin ılıca kısmı ile karşısındaki kabristan ve tarla ile Pomak Hasan bey Köyü arasında olup temelleri ve eski kaldırımları görülmektedir.Kasabanın ötesinde berisinde kabristan duvarlarında eski devirlere ait büyük basit surette işlenmiş taşlar görülmektedir.Eski Yunanîlere ait ve cenaze ziyafetini zihinde canlandırarak yapılmış ve sofra başında yemek yemekte olan üç şahsı görülen bir metre uzunluğunda bulunan bir mermer levha teftişim esnasında banyo bahçesinde görülerek Gönen ikmal Okuluna nakil edilmiştir.Gönende Milattan sonra ikinci yüzyıla ait ve cenaze ziyafetini gösterir. "Nikoforos Galikonis'in mezar taşı İstanbul müzesinde altıncı salondadır.Gönen'in batısında granit kayasından yapılmış "Baba Yaka" kale harabesi vardır.Bundan başka yine Gönen'in Güney-batısında "Atıcı Baba" kale harabesi ve kale altında eski mezar yeri görülür.Bu mezarlar nısıf (yarım)tuğla kemerle yapılmıştır.Çınar Pınar ile Atıcı oba arasındaki mevkiide eski bir kasabanın kemerleri görülüyor.Burada kale duvarının içinde sofra başında yan yatmış yemek yiyen iki şahıs ile bir bir beygir kafası görülmüştür.Bu tarz süslemeler eski yunanî 'e ait olduğu bilinmektedir.Atıcı oba ve Baba kaleleri Kiklop( Dev taş bloklarla yapılan harçsız duvarların örgüsüne ve bu duvarlarda kullanılan taşlara verilen isim.)  tarzındadır. "Atıcı Baba " harabesi "Alaca Oluk" köyü civarındadır,Gönen civarındaki harabeler hakkında beni aydınlatan Gönen belediye mühendisi Alman tebaasından muhterem "Yuan" Efendinin 1/1000 mikyasındaki Atıcı Oba kalesine ait planını göstermiştir.Gönen  mıntıkasında Ala dağ 'da Porta denilen mevkii de iki metre Boy bir metre irtifa  ve yarım metre kalınlığında bir granit taşın üzerinde süslemeli yazı vardır.Yazıların çoğu silinmiş olduğundan köylülerin anlattıklarına göre " Maden Dağı" yazılı imiş. Gönen'in Bey Oğlu Köyü civarında iki eski kasabanın temelleri mevcut olup dışarıdan görülebilir.Mevkii şimdiki ormanlık halindedir.Bu iki kasabadan birinin şimdiki ismi    " Fırınlık" diğerinin adı " Gâvur şehri"dir.Bazı boş küpler elde ediliyor.Gönen'in doğusunda Keçeler köyünde eski temellere rastlanılmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !